leger
Leger Wikipedia.
Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Leger of met Leger in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Leger inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Leger en verwijzingen daarnaartoe.
Nationaal Leger Wikipedia.
Luitenant-Kolonel Tonny Haps is de Commandant van de Landmacht van het Nationaal Leger. Luitenant-Kolonel Floyd Mettendaf is de Commandant van het Korps Militaire Politie van het Nationaal Leger. Majoor Radjoe Bhola is Waarnemend Directeur van de Kustwacht van het Nationaal Leger.
Nieuwe legervoertuigen voor het leger YouTube.
Krijgsmacht Wikipedia.
Wanneer een krijgsmacht nog alleen uit landstrijdkrachten bestond sprak men kortweg van leger. Hedendaags slaat het woord leger op het krijgsmachtonderdeel dat te land optreedt: het landleger. In een nog engere betekenis slaat het woord leger op een organiek onderdeel van een landleger bestaande uit een aantal legerkorpsen.
Landmacht algemeen Wikipedia.
Dit hoeft niet per se te gaan om verdediging van het grondgebied van het thuisland van de landmacht. Een leger kan ook worden uitgezonden naar een bevriend land om daar te helpen het grondgebied van dat land te verdedigen. Met een landmacht kan een ander land worden aangevallen.

Contacteer ons

Zoeken naar leger